THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY SEIKOSHA VIỆT NAM

24 Mar 2020 skv-editor

Số: 9320/ TB-SKV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc Thay đổi nhân sự Công ty Seikosha Việt Nam)

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác Công ty TNHH Seikosha Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian vừa qua. Do mục đích thay đổi chiến lược hoạt động nhằm thích ứng với tình hình đổi mới của nền kinh tế hiện nay, Công ty TNHH Seikosha Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty như sau:
 1. Ông Nguyễn Hiếu Trung – thôi giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện ủy quyền của Công ty TNHH Seikosha Việt Nam – kể từ ngày 01/04/2020.
 2. Bà Trương Thùy Diễm Trang – thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH Seikosha Việt Nam – kể từ ngày 01/04/2020.
 3. Ông Nguyễn Thanh Phương – thôi giữ chức vụ Nhân viên thiết kế của Công ty TNHH Seikosha Việt Nam – kể từ ngày 01/04/2020.
Theo đó, Ông/Bà theo danh sách trên không còn được hành động hay đại diện cho Công ty Seikosha Việt Nam với danh nghĩa là nhân viên của công ty hay nhân danh Công ty Seikosha Việt Nam trong các giao dịch, trao đổi với Qúy khách hàng, Quý đối tác. Đồng thời, Công ty Seikosha Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ phát sinh với Quý khách hàng, Quý đối tác về các trao đổi, giao dịch của các Ông/Bà này  kể từ thời điểm trên. Trong trường hợp Quý khách hàng, quý đối tác còn có vướng mắc về công việc hoặc nghĩa vụ cần giải quyết với nhân sự nói trên, Quý khách hàng/ Quý đối tác vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Seikosha Việt Nam theo thông tin liên hệ như sau:
 • CÔNG TY TNHH SEIKOSHA VIỆT NAM
 • Địa chỉ   : 81/44 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Số điện thoại: (+84) 28 6291 4907             Fax: (+84) 28 6291 4908
 • Email     : info@skv-vn.com                    Website: www.skv-vn.com
 • Hoặc Ông Trần Tấn Thanh – Tổng Giám Đốc Công ty – 0909.993.709
 • Email     : thanhtran@skv-vn.com
Một lần nữa, Công ty Seikosha Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác tốt đẹp của Quý Khách Hàng/ Quý Đối tác dành cho Công ty Seikosha Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Nơi nhận:
 • HHQC VN (VAA);
 • HQC TP.HCM (HAA);
 • Như trên;
 • Lưu VP Cty Seikosha Việt Nam.

CÔNG TY TNHH SEIKOSHA VIỆT NAM

(Đã ký)

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TẤN THANH

     

Contact Us

SEIKOSHA VIETNAM CO., LTD