KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Bảng quảng cáo ngoài trời có kích thước rất lớn kết hợp mô hình mockup 3D nổi bật tại Tp Hồ Chí Minh.

Hình thức quảng cáo LED chữ nổi ngoài trời tại Tp Hồ Chí Minh

Hình thức quảng cáo bảng dạng thanh lật 3 mặt (Trivison), hình thức này có thể quảng cáo được 3 mặt thiết kế khác nhau

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường, tại Hồ Chí Minh

Hệ thống ''Hộp đèn quảng cáo'' trên đường tại Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội.

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Sổ báo bài'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội

Bảng quảng cáo theo hình thức Hộp đèn tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức Hộp đèn tại ga đi quốc nội sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Thiết bị trò chơi trong công viên'' cho trẻ em tại các công viên ở Hà Nội

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường tại Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường tại Hải Phòng

Hình thức quảng cáo LED chữ nổi ngoài trời tại Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường tại Tp Hà Nội

Bảng quảng cáo trụ ngoài trời thiết kế ấn tượng tại tỉnh Daklak

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời ba mặt tại tỉnh Cần Thơ

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại thành phố Đà Lạt

Hình thức quảng cáo LED chữ nổi ngoài trời tại Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại sân bay Quốc Tế Nội Bài Hà Nội.

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại sân bay Quốc Tế Nội Bài Hà Nội và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh.

Hình thức quảng cáo bảng dạng thanh lật 3 mặt (Trivison), hình thức này có thể quảng cáo được 3 mặt thiết kế khác nhau

Bảng quảng cáo theo hình thức chạy TVC ở bảng LED ngoài trời tại các toà nhà văn phòng ở Tp Hồ Chí Minh.

Bảng quảng cáo theo hình thức chạy TVC ở bảng LED trong các toà nhà văn phòng ở Tp Hồ Chí Minh.

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại sân bay Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức dán decal trên các phương tiện vận chuyển (xe buýt) tại tỉnh Bình Dương

Chiến dịch quảng cáo theo hình thức dạng Phướn trên đường ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam

Chiến dịch quảng cáo theo hình thức dạng ''Bảng hiệu chi nhánh đại lý'' trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời trên đường quốc lộ tỉnh Bình Dương

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời trên đường quốc lộ tỉnh Long An

Quảng cáo theo hình thức ''Sự kiện ra mắt sản phẩm'' tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình họp báo ''Sự kiện ra mắt sản phẩm''

Quảng cáo thông qua hình thức tài trợ phim. Các phim đã thực hiện; YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM, ĐƯỜNG ĐUA IDOL THẾ HỆ Z, WHO ARE YOU.

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Thời khoá biểu'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội

Quảng cáo theo hình thức ''Sự kiện ra mắt sản phẩm, Thử sản phẩm mới'' tại các siêu thị ở Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội

Quảng cáo theo hình thức dạng ''Dán decal trụ'' trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh

Hình thức quảng cáo LED chữ nổi ngoài trời tại chợ Bến Thành Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại Long An.

Bảng quảng cáo theo hình thức trụ ngoài trời tại Tp Hồ Chí Minh.

Bảng quảng cáo theo hình thức pano ốp tường tại Tp Hồ Chí Minh.

Bảng quảng cáo theo hình thức pano ốp tường tại Tp Hồ Chí Minh.

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Bảng tuyên truyền'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Bảng tuyên truyền'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Bảng tuyên truyền'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường tại Tp Hồ Chí Minh

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Thời khoá biểu'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội

Tài trợ kết hợp quảng cáo thông qua ''Thời khoá biểu'' cho học sinh tiểu học và trung học tại các trường tại Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội

Bảng quảng cáo theo hình thức Pano ốp tường tại Tp Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo hình thức Kỹ thuật số, chạy TVC màn hình LED tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất Tp Hồ Chí Minh

Chiến dịch quảng cáo theo hình thức dạng Bảng hiệu trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam

Contact Us

SEIKOSHA VIETNAM CO., LTD