Ngày 18/5/2020 – Lễ Khai Trương Triển khai ứng dụng thẻ khám bệnh – Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt và Hóa đơn điện tử

19 May 2020 skv-editor

Ngày 18 tháng 05 năm 2020.

Công ty TNHH Seikosha Việt Nam tự hào tham dự và đồng hành tại Lễ Khai Trương Triển khai ứng dụng thẻ khám bệnh – Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt và Hóa đơn điện tử tại Bệnh Viện Chợ Rẫy.

 

                 

Contact Us

SEIKOSHA VIETNAM CO., LTD