14/8/2019 – Chương trình Vì cuộc sống an toàn của Trẻ em Việt Nam

04 Mar 2020 skv-editor

14-8-2019

SEIKOSHA VIETNAM – THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS (MOLISA)- ACECOOK SPONSOR COOPERATE

FOR A SAFETY LIFE FOR VIETNAMESE CHILDREN!

Sincerely appreciate!

[SEIKOSHA VIETNAM – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI – NHÃN HÀNG TÀI TRỢ ACECOOK CÙNG ĐỒNG HÀNH VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN CHO TRẺ EM VIỆT NAM! ]

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ BỘ, QUÝ NHÃN HÀNG ĐÃ ĐỒNG HÀNH!

       

Contact Us

SEIKOSHA VIETNAM CO., LTD